Copier compleet

Het oeuvre van A.D. Copier (1901-1991) is veelomvattend. Niet zo verrassend als je bedenkt dat hij al op z’n 14e voor het eerst met glas in aanraking kwam en het hem tot zijn 90ste levensjaar bezig hield.

In de halve eeuw dat hij verbonden was aan de Glasfabriek Leerdam ontstonden duizenden ontwerpen voor seriematig vervaardigd glas – drinkserviezen, huishoudglas, vazen etc. – en duizenden ontwerpen voor siervoorwerpen als uniek stuk (Unica) of in beperkte serie (Serica) vervaardigd. Daarnaast telt zijn oeuvre honderden ontwerpen voor grafiek – catalogi, reclames etc. – om nog maar niet te beginnen over zijn ontwerpen in andere materialen dan glas: zilver, porselein, melamine etc. Niet zo lang na zijn pensionering zocht Copier opnieuw de warmte van de ovens op en tussen zijn 80ste en 90ste reist hij de hele wereld rond om autonoom glas uit te laten voeren en dit te exposeren.

In maart 2012 verscheen het lijvige boekwerk “Copier compleet” dat – rijk geïllustreerd – op (hoofdlijnen van) het hierboven omschreven oeuvre ingaat. Met het besef dat het onmogelijk zou zijn alle Unica en alle collecties autonoom glas op te nemen, is in de publicatie de focus komen te liggen op het seriematig vervaardigde werk.

Deze website is gecentreerd rondom “Copier compleet”: laat zien wat erover in de media is verschenen, toont nieuwe artikelen die de publicatie toelichten of uitbreiden en geeft een overzicht van het laatste nieuws dat als thema heeft: A.D. Copier.

Van de auteurs van ‘Copier compleet, Het oeuvre van A.D. Copier 1901-1991′ verscheen op 21 maart 2015 een nieuwe publicatie over de ‘Glasschool Leerdam’