Over de publicatie

“Copier compleet” werd geboren uit een initiatief van 3 individuen die dezelfde mening waren toegedaan: in de tot dan toe bestaande publicaties over A.D. Copier zaten grote lacunes die zijn veelzijdigheid niet volledig over het voetlicht brachten. Joan Temminck, Laurens Geurtz en Job Meihuizen zochten elkaar op en spraken uitvoerig over de (on)mogelijkheden van een oeuvreoverzicht en hoe dit vormgegeven zou moeten worden. Een en ander kwam in een stroomversnelling nadat het Nationaal Glasmuseum Leerdam in het project werd betrokken en onder de noemer “Copier Research Project” niet alleen een aantal grote fondsen wist te interesseren maar ook zakelijk NAi Uitgevers aan zich wist te binden.
Voor de publicatie werd uitgebreid onderzoek gedaan in het tekeningenarchief en de verkoopcatalogi van de glasfabriek Leerdam, het persoonlijk archief van de A.D. Copier, het documentatiearchief van Joan Temminck en vele andere bronnen. Hiermee zijn veel nieuwe zaken aan het licht gekomen en uiteindelijk resulteerde dit in een publicatie die zowel een beschrijving is van leven en werk van A.D. Copier als ook een uitgebreide oeuvrecatalogus van het seriematig vervaardigde werk is.